Bedrijfstrainingen

Taalcursussen Frans op maat

- Uw wensen en mogelijkheden vormen de basis
- het studiemateriaal wordt zo veel mogelijk afgestemd op uw stuatie
- Duur, frequentie, data, lestijden en locatie in overleg

Raadpleegt u ook de pagina Werkwijze.

Trainingen bedrijfscorrespondentie Frans

- Deelnemers moeten over voldoende basiskennis van de taal beschikken
- Maximaal gebruik van casussen die de deelnemers zelf kunnen aandragen
- Frequentie, data, tijden en locatie in overleg

Raadpleegt u ook de pagina Werkwijze.


Vertaaldiensten

Een artikel? Een brief? Een folder? Ook voor vertaalopdrachten uit en naar het Frans kunt u bij ‘Le Colvert’ terecht. Mijn werkwijze is als volgt:

- U stuurt uw tekst naar mij toe en geeft aan wanneer u de vertaling nodig heeft
- De tekst wordt door mij bekeken en u ontvangt een offerte; de prijs houdt rekening met onder meer de moeilijkheidsgraad en de gewenste deadline
- Gaat u akkoord, dan ga ik voor u aan het werk

Copyright © 2014 DM - INTERACTIVE