Werkwijze

Voor de cursussen voor particulieren geldt:

- Individueel of in kleine groepen
- Gratis intake- c.q. kennismakingsgesprek
- De data, de lestijden en de locatie stellen wij in goed overleg vast
- Van elke cursus kan een intensieve variant worden gemaakt
- U ontvangt – indien gewenst – na afloop van de cursus een getuigschrift

Voor de bedrijfstrainingen?

- Individueel of in kleine groepen
- Gratis intake- c.q. kennismakingsgesprek
- De data, de lestijden en de locatie stellen wij in goed overleg vast
- U ontvangt een offerte
- Na goedkeuring en ondertekening van de offerte gaat het traject van start
- Een intensieve, meerdaagse training is mogelijk
- U ontvangt – indien gewenst – na afloop een getuigschrift


Het Europees Referentiekader (ERK)

‘Le Colvert’ werkt met het Europees Referentiekader voor Moderne Vreemde Talen. Het geeft een algemene niveaubeschrijving van de vier vaardigheden (spreken, luisteren, lezen en schrijven). Er zijn zes niveaus: A1 – A2 – B1 – B2 – C1 en C2 –  van beginners tot (near)natives. Deze beschrijvingen hebben een internationale geldigheid.

Copyright © 2014 DM - INTERACTIVE